Insane
read Kode Remote Universal Pada Tv
*Heriwap
 28 Jan 2016
Kode Remote untuk merk tv
AIWA
009, 057, 058
ANHUA
017, 001, 032, 047

AOLINPU
104
BENQ
294

BAIHUA
016, 025, 033, 053, 056, 079
BAIHEHUA
023, 024, 040, 043

BAILE
01F6, 025, 012, 019, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 042
BAOSHENG
011, 025, 016

BAOHUASHI
033, 053, 056, 079
BEIJING
008, 012, 011, 019, 016, 023, 024, 025, 027, 028, 029, 030, 031, 033, 040, 043, 050, 053, 056, 026, 079, 091, 039, 042, 051, 021, 122, 126, 233, 265, 298, 351, 376

CAILING
102
CAIHONG
011, 025, 016

CAIXING
023, 024, 040, 043, 073
CHANGCHENG
011, 016, 017, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 001, 012, 019, 027, 026, 028, 029, 030, 031, 042, 079

CHENGDU
011, 025
CHANGFENG
011, 053, 056, 045, 046, 024, 079, 033

CHANGFEI
011, 016, 025, 042, 123
CHANGHAI
011, 025, 016, 123

CHUNGLAN
142, 107, 131
CHUNGFENG
016, 025, 033, 053, 056, 079, 124

CHUNSHUN
011, 025, 016
CONROWA
000, 006, 007, 008, 010, 016, 025, 033, 053, 055, 056, 045, 046, 048, 073, 099, 131, 204, 258

CHANGHONG
000, 008, 009, 091, 092, 093, 010, 011, 014, 016, 026, 028, 033, 051, 052, 057, 058, 067, 071, 086, 087, 088, 100, 159, 162, 182, 183, 184, 226, 288, 289, 290, 291, 292, 297, 300, 336, 337, 338, 372
CHUANGJIA
073, 101

DUONGJIE
073, 097, 101
DONGDA
016, 025

DONGHAI
016, 025
DIGITEC
214, 150,147, 151, 152

DONGLIN
077
DETRON
212

DAEWO
012, 042, 031
FEILU
011, 016, 025

FEIYUE
011, 016, 023, 024, 025, 040, 043
FEILANG
016, 025
FEIYAN
033, 053, 056, 079
FUJITSU
048
FULI
047
GOLDSTAR
009, 019, 023, 024, 040, 043, 098, 140

GANXIN
011, 017, 023, 024, 027, 040, 041, 043
GANGTAI
097

HUAQIANG
033, 053, 056, 079, 236
HISENSE
000, 006, 007, 008, 010, 014, 015, 025, 045, 046, 057, 102, 103, 105, 107, 115, 116, 128, 129, 130, 131, 138, 139, 171, 172, 173, 174, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 224, 225, 233, 265, 266, 269, 270, 271, 273, 274, 299, 304, 305, 306, 307, 309, 318, 319, 339, 340, 341, 342, 348

HAIER
103, 105, 112, 118, 119, 175, 178, 185, 186, 187, 188, 201, 205, 206, 218, 272,
356, 380
HITACHI
007, 015, 014, 027, 000, 006, 008, 010, 048, 179, 228, 373, 401
HITCHI FUFIAN
007, 011, 015, 023, 024, 028, 033, 034, 040, 043, 053, 056, 060, 061, 065, 079, 102

HUAFA
007, 016, 025
HUANGHE
011, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 051, 103, 125, 155

HUANGHAIMEI
016, 025
HUANGSHAN
011, 016, 023, 024, 025, 032, 033, 040, 043, 053, 056, 079

HUARI
007, 033, 053, 056, 079
HAIYAN
011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 079

HAIHONG
016, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 077, 103, 268
HAILE
032, 047

HUANYU
011, 015, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079
HONGMEI
003, 011, 016, 018, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 056, 009, 057, 058, 079

HONGYAN
011, 033, 053, 056, 079
HUANGLONG
016, 025

HUIJIABAN
101
HUODAKEJI
032, 001, 017, 047
INTEL
213
IMPERIAL COWN
033, 053, 056, 012, 019, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 042, 079

JIALICAI
016, 025, 028, 033, 053, 056, 079, 124, 178
JINGXINGBAN
104

JINGLIPU
038, 057
JIAN SHENG
104

JVC
089, 161
JUHUA
011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 079

JINGHAI
009, 057, 058, 099
JINFENG
001, 011, 021, 022

JINTA
016, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079
JINQUE
011, 025, 016, 032, 033, 053, 056, 079

JIAHUA
017, 047, 001, 032, 033, 101, 149, 207,
JINXING
007, 008, 011, 013, 024, 025, 032, 033, 039, 051, 057, 065, 071, 073, 079, 091, 097, 102, 107, 138, 225, 227, 364, 367, 368

KAIGE
011, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 079
KUNLUN
001, 011, 021, 022, 033, 025, 012, 042, 040, 039

KUAILE
016, 025, 033, 053, 056, 079
KANGLI
027, 012, 016, 019, 025, 026, 028, 030, 031, 033, 073, 120, 204, 271

KANGHONG
009, 058, 057
KANGLI
016, 023, 024, 025, 040, 043, 011, 026, 027, 028, 029, 042, 005

KANGYI
016, 025, 033, 053, 056, 079, 121
KONGQUE
011, 016, 023, 024, 025, 033, 040, 041, 043, 124

KANGHUA
103
KONKA
011, 017, 029, 032, 034, 054, 067, 069, 071, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 107, 113, 117, 157, 163, 164, 165, 177, 210, 235, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 301, 302, 303, 321, 323, 324, 345, 385, 386, 392

KANGWEI
077, 101, 104
LONGJIAN
011, 033, 053, 056, 079

LIHUA
011
LG
024, 040, 098, 043, 140, 259, 260, 261,

MEILE
011, 023, 024, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 079
MUDAN
001, 002, 011, 016, 020, 021, 022, 025, 032, 033, 039, 040, 043, 053, 056, 059, 063, 065, 079, 101, 107, 145, 146, 149, 218, 223

MENGMEI
023, 024, 040, 043
MANTIANXING
114

MITSUBISHI
011, 051
NANSHENG
011, 033, 053, 056, 079

NIKON
009, 057, 058
NEC
006, 011, 016, 004, 025, 033, 053, 056, 024, 079, 089, 140

NANBAO
016, 025, 033, 053, 056, 009, 057, 058, 079
OULIN
101

PANDA
001, 011, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 028, 033, 040, 043, 053, 056, 009, 057, 058, 051, 062, 073, 079, 089, 091, 061, 124, 125, 181, 203, 204, 208, 263, 264, 296, 101
POLYTRON
150, 151, 152, 214, 147

PANASONIC (NASIONAL)
020, 001, 002, 014, 015, 021, 022, 059, 066
PHILIPS
013, 023, 024, 039, 040, 043, 141, 241, 242, 377, 378

QINGDAO
001, 011, 021, 022, 033, 053, 056, 079
RIZHI
073, 097

ROWA
011, 013, 016, 023, 024, 025, 040, 043, 096, 127, 248, 267, 268
RIHONG
073

RUYI
011, 015, 023, 024, 040, 043
RISHENG
097

SHARP
033, 018, 016,S 025, 135, 136, 137, 371
SHENGCAI
007, 016, 025, 033, 053, 056, 079

SHANCHA
001, 033, 053, 056, 079
SHANGHAI
009, 011, 016, 017, 022, 023, 024, 025, 033, 040, 043, 053, 056, 057, 058, 079, 123

SHAOFENG
001, 015, 000, 006, 007, 023
SHENYANG
001, 016, 025, 046, 045, 033

SAIGE
011, 025, 016
SONGBAI
016, 025

SANYUAN
003, 011, 016, 018, 023, 024, 025, 040, 043
SANJIAN
033, 053, 056, 079

SKYWORTH–RGB
011, 025, 033, 045, 046, 060, 070, 071, 072, 073, 074, 079, 083, 101, 107, 108, 109, 143, 160, 168, 169, 170, 176, 180, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 232, 234, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 284, 308, 310, 311, 312, 325, 326, 327, 346, 347, 357, 390, 391, 396
SHANSHUI
008

SUMO
214
SANKEN
215

SONY
041, 049, 005, 094, 106, 148, 237, 238, 239, 240
SAMSUNG
008, 011, 016, 021, 024, 025, 033, 037, 039, 040, 043, 050, 051, 091, 113, 123, 375, 376

SANYO
008, 000, 007, 014, 015, 033, 035, 053, 056, 079, 105, 132, 133, 134, 282, 223, 352, 353, 354
SANLING
036, 044

SHENGCAI
057, 101
SHUYUAN
131, 204

SONGDIAN
101
SEYE
097

VITOR
004
SHERWOOD
016, 025

SVA
158, 166, 167, 365, 366
TIANKEBAN
101

TAISHAN
011, 016, 025, 042, 038, 031, 030, 029, 028, 027
TIANE
003, 011, 018

TONGGUAN
033, 053, 056, 079
TOBO
016, 025, 033, 053, 056, 077, 079, 101, 103

TOSHIBA
000, 014, 016, 027, 033, 053, 056, 007, 008, 015, 028, 030, 089, 090, 091, 079, 159, 285, 286, 287, 355
TCL
051, 053, 068, 071, 073, 082, 083, 084, 085, 110, 111, 144, 156, 199, 209, 216, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 313, 314, 315, 316, 317, 320, 343, 344, 349, 350, 382, 383, 384

WARUMAIA
031, 012, 042
WEIPAI
016, 025

XIAHUA
011, 016, 024, 027, 025, 033, 053, 054, 055, 056, 060, 098, 080, 095, 079, 073, 209, 211, 217, 218, 229, 230, 231, 262, 295, 358, 363, 369, 370
XIHU
011, 023, 024, 033, 038, 040, 043, 053, 079, 098, 131, 204, 219, 220, 221, 222

XIANGYU
016, 025, 032
XUELIAN
023, 024, 040, 042, 009, 057, 058

XINAGHAI
016, 025, 033, 053, 056, 079
XINGMENBAN
104

XINSIDA
123
XIANGYANG
033, 053, 056, 079

XINGFU
016, 025
XINRISONG
009, 057, 058, 101

YINGGE
016, 023, 024, 025, 040, 043
YUHANG
016, 025

YONGGU
016, 023, 024, 025, 040, 043
YONGBAO
009, 057, 058

YOULANASI
011, 023, 024, 040, 043
YAJIA
033, 053, 056, 079

YOUSIDA
016, 025, 009, 057, 058
ZHUHAI
016, 025, 042

888
033, 053, 056, 079
OTHER BRAND
036, 044, 057, 073, 077, 097, 101, 102, 103, 104, 106, 114, 178, 293, 328, 335, 393, 394, 395
12:47:25
0 ♥ · Balas
Pencarian untuk
Ad:
ALL 2 Online | 233744